Blechy na hrbu

Zemi na hrbu

jsme blechy

A Zem pro naše slechy

trochu reptá když šeptá:

„Buďte jemní na hrbu

nebo se…

…podrbu….“