Golgota

PictureJsou obrazy, které spatříte, jen když pokleknete a udržíte si uctivý odstup. Až fyzicky se mi tato věta vnutila, když jsem se motal někde kolem Stříteže na Třebíčsku. Trochu vyšetřeného času jsem využil ke kratšímu brouzdání s fotoaparátem. Kříž u cesty měl své kouzlo, ale zdálo se, že když ho vyfotím, vznikne jen další fotka z tisíců takových. Zkoušel jsem najít jiný pohled, ale nic se nenabízelo. Až do chvíle, než jsem udělal to, co na takových místech udělají zpravidla jen dva lidé: hluboce věřící a fotograf… Poodstoupil jsem a poklekl. V ten moment se mi zjevila Golgota, byť v poněkud svérázné podobě. Kristus, který má lotra po levici a lotra po pravici. Dva sloupy, co nositelé symbolu naší doby: nositelé síly, ke které upínáme svoji víru – elektřiny. Bez ní bychom ohluchli, oslepli, oněměli, a byli bychom znehybněni. Ten po levici, (co se vzdaluje) nepochopil, ten po pravici, byť stahován dráty zpět a plně spoután v jejich jhu, se kloní blíž. Dostávám tu zřejmě zprávu: ještě to s námi nevzdal…