vlno bytí

s hladinou se radím
na jaké ladím
vlny
hladina mne hladí
když hla se
a dí
maje
v hlase
vlny
máje:
„mnou jsi plný
já ladím tebe
odrazy z nebe
jsi naladěn
jsi naloděn
odevzdej pnutí
buď plutí
na vlnách
zanech strach
nejsem vlnobití
jsem vlno – bytí…“